Skip to content

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven handler om at virksomheter skal respektere anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter – både i egen virksomhet og blant leverandører.

Åpenhetsloven ble innført i Norge 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.

I tråd med denne loven har vi en plikt til å kartlegge og vurdere risikoen for brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser.

Loven krever også at vi offentliggjør en redegjørelse årlig, som du finner her: